Personalfilosofi

Personalen är en av våra viktigaste tillgångar inom Blendow Group och vi eftersträvar att samtliga medarbetare inom hela organisationen skall känna att det är både kul och meningsfullt att gå till jobbet. Vi har därför tagit fram en personalfilosofi som vi arbetar aktivt med sedan starten 1992.

1. Intressant och utvecklande arbete

Samtliga anställda arbetar i olika team som överlappar varandra. Detta innebär att personalen dagligen kommer i kontakt med jurister, journalister, analytiker, säljare, logistiker, marknadsförare, projektledare, administratörer m fl. Vi har en stark tro på att all vår personal skall arbeta nära försäljningsorganisationen för att på detta vis tillgodogöra sig kunskap kring vår affärsidé, kundmarknad och de tjänster vi fortlöpande utvecklar och tillhandahåller. Det är först när man verkligen “förstår” företagets unikitet och helhet som man är mogen att “gå vidare” i utvecklingen och internrekrytering är något vi eftersträvar.

2. Utbildning BBS – Blendow Business School

All personal med fokus på marknads- och försäljningspersonal genomgår en kontinuerlig försäljningsutbildning internt. Avsikten är att öka förståelsen och kunskapen för försäljning för att därigenom öka intresset för företagets “unika” koncept. Blendow Business School är en utbildning för vår säljpersonal som ingår under hela provanställningen där du får gå en skräddarsydd säljutbildning under ledning av externa föreläsare och där du har möjlighet att kombinera både teori och praktik.

3. Individualitet och teamkänsla

Det är viktigt att man får spelutrymme för att kunna utvecklas som individ samtidigt som man får stöd och idéer från teamet. Man kan likställa det hela med ett fotbollslag eller dubbelpar i tennis. Man spelar tillsammans men när väl bollen kommer till en viss spelare så är det bara spelaren själv och bollen som gäller oavsett hur många andra duktiga medspelare man har omkring sig. Teamet finns där hela tiden men får individen inte utvecklas till en duktig medarbetare så klarar man inte heller av att ensam hjälpa kunden.

4. Ekonomiska incitament

Varje energisk och duktig medarbetare skall kunna tjäna ordentligt med pengar. Inom försäljningsorganisationen och marknadsorganisationen är en del av lönen provisionsbaserad vilket innebär att det ej existerar något lönetak. Filosofin är den att det är kunden som bestämmer hur mycket man tjänar. Ju bättre samarbete med kunden desto mer får man betalt.

5. Social tillvaro

Att ha roligt här i livet är extremt viktigt och eftersom en stor del av vår personal kommer att spendera mycket tid hos oss så vill vi att man skall trivas bra på sin arbetsplats. Vi sitter därför i fräscha och representativa lokaler på Humlegårdsgatan i centrala Stockholm. På kontoret genomför vi kontinuerligt personalträffar och kundträffar. Vi har sedan starten blivit något av experter på att skapa trivsamma arbetsmiljöer i kombination med en känsla av “ett jävlar anamma”.

6. Ambition

Avslutningsvis bör det nämnas att vi är ett ambitiöst företag bestående av duktiga, intelligenta, ”street-smarta” och mycket ambitiösa medarbetare som tillsammans arbetar mycket hårt och fokuserat på att vara ledande inom vår nisch – Juridisk kompetensförsörjning. Vi vågar tänka i nya banor och testa nya koncept utan att göra avkall på vare sig service eller långsiktighet. Tack vare ett extremt fokus på resultat oavsett om det gäller pengar, tid eller kvalitet så har vi på rekordtid lyckats etablera oss som landets i särklass mest innovativa kompetensföretag inom juristbranschen.