Jämställd juristbransch

På hemmaplan vill Blendow Group genom sitt nätverk Legally Lady snabba på utveckling för en jämställd juristbransch i Sverige. Omkring 70 procent av dagens juridikstudenter är kvinnor och juristbranschen håller snabbt på att bli ett kvinnodominerat yrke. Trots detta är det oftast män som sitter på de högsta positionerna och när det gäller delägarskap i advokatbyråer är kvinnor gravt underrepresenterade på många håll.

När det gäller delägarskap i advokatbyråer är kvinnor gravt underrepresenterade på många håll.

Blendow Group vill genom sitt nätverk Legally Lady snabba på utveckling för en jämställd juristbransch i Sverige.